Skjuttider på älgbanan

Dag

Månad

Tid

Information

Måndag

April – Juni

Augusti – Oktober
November – Mars

13.00 – 20.00

13.00 – MI*
13.00 – MI*

Medlemsträning kl 17.00 – 20.00.
Inskjutningsmöjlighet
Under perioden november – mars får endast inskjutning av vapen genomföras. Allt annat skytte är förbjuden.

Tisdag

April – Juni
Augusti – Oktober

09.00 – 20.00
09.00 – 20.00

Uppskjutning jägarexamen /
Tid för bokning

Onsdag

April – Juni
Augusti – Oktober

13.00 – 20.00
13.00 – 20.00

Träning jägarexamen /
Tid för bokning

Torsdag

April – Juni
Augusti – Oktober

13.00 – 20.00
09.00 – MI*

Medlemsträning kl 17.00 – 20.00.

Fredag

April – Juni
Augusti – Oktober

13.00 – 20.00
13.00 – MI*

Endast skytte med kaliber .22LR tillåten!

Lördag

April – Juni
Augusti – Oktober
November – Mars

08.30 – 17.00
08.30 – 17.00
12.00 – 15.00

Tävlingsdag för medlemmar /
Tid för bokning vid tävlingsfri dag

Söndag

April – Juni

Augusti – Oktober

13.00 – 20.00

08.30 – 17.00

Endast skytte med kaliber .22LR tillåten!

Tid för bokning

* Mörkrets inbrott förkortas MI, endast inskjutning tillåten

All skjutning utöver dessa tider är otillåten.
Under juli månad får inget skytte bedrivas på banan.

För information kontakta: Banchef Roine Nilsson, tel 0705-51 57 08