Skjuttider på älgbanan

Dag

Månad

Tid

Information

Måndag

April – Juni
Augusti – Oktober
November – Mars

14.00 – 20.00
14.00 – 20.00/MI*
13.00 – 20.00/MI*

Medlemsträning kl 17.00 – 20.00.
Medlemsträning kl 17.00 – 20.00.
Under perioden november – mars får endast inskjutning av vapen genomföras. Allt annat skytte är förbjuden.

Tisdag

April – Juni
Augusti – Oktober

09.00 – 20.00
09.00 – 20.00/MI*

Uppskjutning jägarexamen

Onsdag

April – Juni
Augusti – Oktober

13.00 – 20.00
13.00 – 20.00/MI*

Träning jägarexamen

Torsdag

April – Juni
Augusti – Oktober

17.00 – 20.00
17.00 – 20.00/MI*

Medlemsträning kl 17.00 – 20.00.
Medlemsträning kl 17.00 – 20.00.

Fredag

April – Juni
Augusti – Oktober

09.00 – 20.00
13.00 – 20.00/MI*

Skytte med klass 1 kaliber tillåten!
Skytte med klass 1 kaliber tillåten!

Lördag

April – Juni
Augusti – Oktober
September
November – Mars

08.30 – 17.00
08.30 – 17.00
08.30 – 17.00
12.00 – 15.00

Tävlingsdag för medlemmar
Tävlingsdag för medlemmar
Tid för bokning för älgjaktlag vid tävlingsfri dag

Söndag

April – Juni
Augusti – Oktober
September
November – Mars

08.30 – 20.00
08.30 – 17.00
08.30 – 17.00
12.00 – 15.00

Tävlingsdag för medlemmar
Tävlingsdag för medlemmar
Tid för bokning för älgjaktlag vid tävlingsfri dag

* Mörkrets inbrott förkortas MI, endast inskjutning tillåten

All skjutning utöver dessa tider är otillåten.
Under juli månad får inget skytte bedrivas på banan.

För information kontakta: Banchef Roine Nilsson, tel 0705-51 57 08