Jaktstig Information 2009

Ingen jaktstig i år

På grund av de senaste årens låga antal deltagande samt svårigheten att hitta funktionärer till tävlingen har styrelsen beslutat att jaktstigen inte kommer att arrangeras detta år.

Bakgrunden till beslutet är följande:
– Ingen lönsamt
– Ingen vill ställa upp som tävlingsansvarig
– Svårt att hitta funktionärer inom föreningen

Frågan kommer att diskuteras vidare under årsmötet den 21 mars kl. 14.00 vid pistolskytteklubbens lokaler i Bockarp.

/Styrelsen