Våra skjutbanor

Föreningen har nu mera bara en skjutbana för kulskytte på Älgfigur efter att skeetbanan lagts ner då området där banan varit placerad ska bebyggas.

Älgbanan är placerade i Hulje i Mjölbys utkant och används för träning och tävling inom jaktskytte.

Banan är tillgängliga för uthyrning. Läs mer om bokning här.

Älgbanan i Hulje

Den här banan hittar du i området Hulje. Banan är avsatt för kulskytte, främst mot rörliga mål. Huvuddelen av skotten avlossas från 80 meter med vapen i klass 1, men det finns även möjliget att skjuta från 50 meter med klass 4 vapen. Självklart finns även goda möjligheter för inskjutning av kulvapen. På banan finns en mindre huvudbyggnad med kaffeservering samt ett skjutledarbås. Skjutledaren har uppsikt både över skjutvallen och skjutkuren som är ihopbyggd med huvudbyggnaden.

Renovering 2007
Efter stormen Per blev klubbhuset på älgbanan tilltygat av nedfallna träd och taket fick läggas om. Skadorna som uppkom och reparationerna som följde uppdagade diskussioner om skjutkurens skick och funktion. Under våren beslutade styrelsen att den gamla skjutkuren skulle rivas och att en ny med två skjutplatser, bättre ventilation och bullerdämpning skulle byggas. Arbetet påbörjades under sommaren. I samband med bygget av en större skjutkur var det nödvandigt att flytta klubbhuset för att centrera skjutplatserna. Detta medförde diverse markarbete då marken framför huset behövde höjas. Planen täcktes med singel och en vägbom sattes upp. I samband med etta fylldes även skjutvallen på med sand för att skydda rälsen och maskineriet. Klubbhuset målades om och ett staket sattes upp. Den 4 augusti kunde älgbanan återinvigas, vilket blev en välbesökt tillställning.

Konstruktion
Skjutbyggnadens ytterkonstruktion är mycket solid och förhindrar resonans och fortplantning av ljudvågor. Ytterväggarna består av självbärande pararockskivor som är 200 mm tjocka, den invändiga isoleringen är 95 mm. Isoleringen är täckt av markväv som förhindrar onödigt damm vid själva skyttet. Inne i byggnaden är två separata skjutplatser uppbyggda. Väggar och tak är täckta med bullerskivor som absorberar ljud och tryckvågor. Golvet framför skutplatserna är täckt med 30 cm sand, detta för att eliminera brandrisken med oförbrända krutrester (oförbrända krutrester neutraliseras genom vattning). Kraftfulla tilluftsfläktar med spridare placerade ovanför skjutplatserna säkerställer friskluftstillförseln. Framför skjutplatserna är utrymmet fyllt med flera såkallade baffelväggar, byggnadens själva ”ljuddämpare”.

Framme vid skjutvallen
Det här området är som tidigare nämnts täckt av sand. Mellan sandvallarna går en räls där en pappersfigur placeras på en typ av vagn som rör sig över rälsen, detta för att kunna öva rörligt skytte. Oftast är det fråga om en älgfigur men det finns även möjlighet att öva sina färdigheter på t.ex. rådjur och vildsvin. De rörliga figurerna är elektroniskt styrda.

Arbetsdagar
Varje vår tar vi krafttag och samlar våra medlemmar för en arbetsdag. Detta brukar vara både trevligt och ge ett gott resultat inför skyttesäsongen.

Under 2007 revs en av förrådsbyggnaderna på banan.

Aktiviteter
Förutom de träningsdagar som finns tillgängliga varje vecka genomförs ett antal aktiviter här. Bland annat används denna bana som utgångspunkt för den årliga jaktstigen som genomförs i närområdet.

Här anordnas föreningstävlingar så väl som SM-kval i skeet. Banan är även tillgänglig för bokning av företagsgrupper och liknande.