Prislista

Prislista från 2022-01-01

Allmänt

Banorna kan hyras av Medlemmar och Jaktlag. Ingen kontanthantering sker på skjutbanorna, all betalningar görs via Swish, 123 13 18 625

Skjutledare

Ansvarig skjutledare från föreningen utses vid varje skjuttillfälle. Skjutledaren svarar för att gällande säkerhetsbestämmelser efterföljs. (finns anslaget på respektive bana)

Skador

Om skador uppstår på maskiner eller övrig utrustning på grund av vårdslöst handhavande är låntagaren ansvarig och ersättningsskyldig för uppkommen skada.

Medlemskap

Aktiv medlem

350:- per år

Passiv medlem/ stödmedlem

100:- per år

Junior

100:- per år

Älgbanan

Hyra i september

För medlemmar 400:- per timme och 500:- per timme för icke medlemmar.

Hyra i augusti eller oktober

750:- per timme.

Skjutkort älg

100:- för 10 serier

Träning inför jägarexamen med instruktör

Älgbanan

100kr för skjutkort +40kr för ammunition per skottserie

Startavgifter

Samtliga klubbtävlingar

50:- per tävling