Prislista

Prislista från 2020-01-01

Allmänt

Banorna kan hyras av Medlemmar och Jaktlag.

Skjutledare

Ansvarig skjutledare utses vid varje skjuttillfälle. Skjutledaren svarar för att gällande säkerhetsbestämmelser efterföljs. (finns anslaget på respektive bana)

Skador

Om skador uppstår på maskiner eller övrig utrustning på grund av vårdslöst handhavande är låntagaren ansvarig och ersättningsskyldig för uppkommen skada.

Medlemskap

Aktiv medlem

350:- per år

Passiv medlem/ stödmedlem

100:- per år

Junior

100:- per år

Älgbanan

Hyra

För medlemmar 400:- per timme och 500:- per timme för icke medlemmar.

Skjutkort älg

priser kommer inom kort

Älgskyttebevis

20:-

Skeetbanan

Hyra

För medlemmar 200:- per timme och 300:- per timme för icke medlemmar.

Serie 15 duvor

15:-

Serie 25 duvor

25:-

Skeetskytte med instruktör/pröva på skytte

Prova på skytte en kväll

220:- per timme exkl. ammunition

Företagsgrupper

Enligt offert

Träning inför jägarexamen med instruktör

Lerduvor och hare (skjutkort)

priser kommer inom kort

Startavgifter

Samtliga klubbtävlingar

50:- per tävling

Copyright © 2021 Mjölby Jaktvårdsförening

En hemsida designad av LBM webbdesign