Om föreningen

Mjölby Jaktvårdsförening – en modern förening med anor

Mjölby Jaktvårdsförening är en förening för alla som är intresserade av natur, skytte & jakt.
Föreningens ändamål är att verka för viltvård, jaktkultur samt sportskytte.
Föreningen skall också stå till medlemmars tjänst med sina skjutbanor och skjutledare enligt upprättat skjutprogram.
Föreningens styrelse består idag av följande personer:

Ordförande:

Gustav Rehn

Vice ordförande:

Magnus G

Sekreterare:

Daniel H

Kassör:

Anders D

Ledamöter:

Roine N

Stefan A

Anders Bn

Suppleanter:

Lars-Gunnar L

Anne Dorthe M

Valberedningen:

Tony L

Bengt L

Ola H

Banchef Älg:

Roine N

stf. Banchef Älg:

Lars-Gunnar L

Föreningens historia börjar på 1930-talet då man efter förfrågan från Östergötlands läns jaktvårdsförening beslöt att bilda en lokalförening. Beslutet togs på ett möte i Centralskolan den 12 september 1937 och året efter invigdes den första skjutbanan, en lerduvebana. I historien hittar vi vidare att en av föreningens eldsjälar, Gunnar Brangenfeldt, som vann den första skeet-tävlingen 1937 och även har en tävling uppkallad efter sig. Den första jaktstigen arrangerades 1940 och älgbanan byggdes 1951.

Idag har föreningen ungefär 200 medlemmar och bedriver verksamhet vid två skjutbanor, skeetbanan i Bockarp och älgbanan i Hulje. På skeetbana skjuts lerduvor med hagelvapen och där ges föreningens medlemmar möjlighet att träna två kvällar i veckan. Ett antal medlemmar tränar en eller flera gånger per månad, merparten inför jaktsäsongen. Läs mer om våra banor här. Ett antal tävlingar genomförs också varje säsong på banan. Tävlingarna omfattar både 15- och 25-skottserier. En av de mer aktiva medlemmarna är Henrik Jansson som är seedad 1:a i Sverige bland juniorer och får betraktas som ett stort ”löfte”. Under 2005 lyckades han dessutom med bedriften att bli den genom tiderna yngsta svenska mästaren på seniorsidan. Han ingår bland annat i en satsning inför OS 2008.

Älgbanan ger möjlighet att träna kulskytte på stillastående eller löpande älg och inskjutning av vapen inför jaktsäsongen. Även här genomförs ett antal tävlingar varje säsong. Läs mer om älgbanan här.

Vissa av tävlingarna som arrangeras av föreningen är kombinationstävlingar där flera grenar ingår och varje år arrangeras också en sådan tävling tillsammans med Boxholms jaktskytteförening.

Varje år arrangeras en jaktstig på Annandag Påsk där antalet deltagande skyttar som mest uppgått till ~500 och som de senaste året lockat mellan 250 och 300 deltagare. En jaktstig består normalt sett av åtta stationer utmed en promenadslinga i skogen, där man på varje station skjuter två hagelskott på en rörlig eller stillastående plåtfigur och där antalet hagel som träffar i en strategiskt placerad papperslapp räknas.

En annan del av föreningens verksamhet är Jägarexamensutbildning som föreningen bedrivit sedan 1983. Det innebär att vi tillhandahåller provledare för teoretiska och praktiska prov och att examineringen sker i föreningens regi. Inför provtagningen krävs träningsskytte på lerduvor, hare och älg. I provmomentet ingår också säker vapenhantering och avståndsbedömning. I Jägarexamensutbildningen ingår också en teoretisk del som bedrivs av olika studieförbund.

Förutom möjligheten att prova på lerduve- eller älgskytte de kvällar då banorna är öppna för träning erbjuds också möjligheten att hyra banorna för en instruktörsledd aktivitet t ex med kompisgänget, arbetskamraterna eller familjen.