Bokning

Älgbanan

Som medlem har du möjlighet att boka samtliga lediga tider på banan.
Efter den 30 juni släpps obokade tider och blir tillgängliga för allmänheten.

(Se den webbaserade kalendern när det är ledigt innan du ringer

och bokar med banchefen.)

Om du är intresserad av att boka banan:

1. Börja med att bekanta dig med de skjuttider som gäller på älgbanan samt aktuell prislista.
(Den webbaserade kalendern som tidigare användes är inte i bruk)

2. För mer information samt bokning av tider kontakta Roine Nilsson på telefon 0705 51 57 08.

Skeetbanan

Våra skjuttider på denna bana är begränsade men vi försöker i möjligaste mån ställa den till förfogande även för allmänheten.

Varmt välkomna

Copyright © 2021 Mjölby Jaktvårdsförening

En hemsida designad av LBM webbdesign