Allmänna tävlingsregler

Rätt till deltagande
Deltagare skall vara medlem i Mjölby jaktvårdsförening.

Tävlingsreglemente
Tillämpning av Jägareförbundet och sportskytteförbundets tävlingsreglemente för respektive gren skall efterföljas. Tävling skall vara godkänd av styrelsen.

Minsta antalet deltagare
För att tävling skall gälla krävs fyra närvarande skyttar.

Datum för tävlingarna
Datum för samtliga tävlingar skall om möjligt vara fastslagit till årsmötet i ett skjutprogram. Program skall i början på skjutsäsongen anslås vid skjutbanorna. Om avvikelse sker skall det annonseras i lokalpress och anslag på aktuell bana ske 2 veckor innan tävling går av stapel. Tävling kan endast framflyttas.

Anmälningstid
För samtliga tävlingar gäller anmälan mellan kl 08:30-09:00
För KM-jaktstig gäller annonserad start.

Startordning
Startordning lottas vid anmälningstidens utgång kl 09:00

För sen ankomst till tävling
Medlem får delta om ankomsten ej överstiger 15 min. Vid senare ankomst äger skytten ej rätt att deltaga. Sen ankomst innebär att man får starta som sista skytt och får 3 poängs avdrag på slutresultatet.

Tävlingsjury
I samband med lottning utses en tävlingsjury. Tävlingsledare och två man bildar jury. Tävlingsledare fungerar som huvuddomare Tävlingsledare har rätt att utse annan till huvud domare.

Vandringspriser
Vandringspris delas ut på årsmötet. Innehavaren ansvarar för vpr. Och skall se till att priset medförs till nästkommande års tävling. Gravering bekostas av föreningen. Vandringspris tillfaller skytt som erövrar priset 3 år oberoende av ordningsföljd om ej anat är angivet i reglerna

KM
I KM-tävlingarna utdelas medaljer till 1:a 2:a och 3:e plats